KermerKontor (+46) (0)70-650 92 66

Garantifriskrivning

KERMER KB och/eller dennes respektive leverantörer gör inga framställningar om lämpligheten av den information som ingår i de dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats, för något ändamål. Alla sådana dokument och tillhörande grafik tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. KERMER KB och/eller dennes respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor av säljbarhet, lämplighet för något speciellt syfte, äganderätt och icke-intrång.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter skall KERMER KB och/eller dennes respektive leverantörer vara ansvariga för några speciella, indirekta eller följdskador eller några skador av något slag till följd av förlorad vinst, oavsett om en kontraktsprocess, försummelse eller annan skadegörande handling som uppstår ur eller i samband med användning eller tillhandahållande av information som är tillgänglig under denna webbplats. Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Ändringar inför regelbundet i informationen häri.

Länkar till och från annan webbplats

Länkar till tredje parts webbplatser kan koppla bort dig från denna webbplats. De länkade platserna är inte under KERMER KB kontroll och KERMER KB är inte ansvarig för innehållet på någon av de länkade webbplatserna eller någon länk som finns på en länkad webbplats. KERMER KB tillhandahåller dessa länkar endast som en service till dig och inkluderande av en länk innebär inte KERMER KB godkännande av webbplatsen.

 

Synpunkter

Hör av dig!