KermerKontor (+46) (0)70-650 92 66

Nyheter

Företaget har varit verksamt sedan 1989. Under en så lång tid hinner det hända en hel del. 2010 var det 20-årsjubileum.

Vad händer nu

 • Super 10
  Lagret av Golden Neo-Life produkter underhålls. Produkter som Super 10 , LDC etcetera.
 • Bouppteckningar
  Är omfattande. Ett företag i Jönköping har blivit en ny relation och vi rycker ut för att hjälpa dem med bouppteckningar i Skara. Jag har redan sedan tidigare en annan kund som beställer bouppteckningar.
 • Boutredningar
  Att hjälpa dödsbodelägare att reda upp boet efter den avlidne har blivit en ny tjänst som jag utför.

  Det kan ju hända att dödsbodelägarna är överens om att ta in hjälp av någon som kan klara uppgiften lite bättre än de själva.

  Orsaken kan vara att dödsbodelägarna inte bor på orten och därför har långt att åka för att kunna ta hand om boet.

  En annan orsak kan vara att man på grund av ålderdom eller sjukdom inte klarar de praktiska problem som är med att sälja inventarier och tömma boet och städa upp efter den avlidne.

  Fler orsaker till att ta in hjälp finns givetvis men det förändrar inte min tjänst.

  Genom att teckna en fullmakt låter ni mig reda upp dödsboet och fördela det som blir över. Jag gör det med all den respekt som jag själv skulle vilja bli bemött med om situationen vore den omvända.

Press Releases

 • Inga kända.